Tag Archives: รีไฟแนนซ์

อัปเดตสินเชื่อ รีไฟแนนซ์ บ้าน ปี 2565

รีไฟแนนซ์

รีไฟแนนซ์ บ้าน (Refinance) คือ การทำสัญญาสินเชื่อกู้ซื้อที่อยู่อาศัยกับอีกธนาคารหนึ่ง เมื่อเกิดการสิ้นสุดสัญญาสินเชื่อที่มีอยู่กับธนาคารหนึ่งไปแล้ว โดยผู้ขอสินเชื่อสามารถเลือกธนาคารได้เองตามแต่ว่าธนาคารใดจะให้ข้อเสนอที่น่าจูงใจมากกว่ากัน โดยส่วนใหญ่จะมีการ รีไฟแนนซ์ หรือขอลดดอกเบี้ยบ้าน ก็ต่อเมื่อผ่อนบ้านไปแล้ว 3 ปีขึ้นไปหรือตามเงื่อนไขที่ระบุในสัญญากู้บ้าน ดังนั้นการรีไฟแนนซ์จึงได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากช่วยลดดอกเบี้ยบ้าน และภาระในการผ่อนได้   8 ธนาคารชั้นนำ กับอัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ สินเชื่อบ้าน – คอนโด ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) สินเชื่อบ้าน รีไฟแนนซ์ ของธนาคารทหารไทยชาต แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่ กลุ่มลูกค้าทั่วไป และกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB (Payroll) โดยสำหรับกลุ่มลูกค้าทั่วไป จะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้าน เฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดอยู่ที่ 2.75 % ส่วนกลุ่มลูกค้าที่รับเงินเดือนผ่านบัญชี TTB (Payroll) จะมีอัตราสินเชื่อรีไฟแนนซ์บ้านเฉลี่ย 3 ปีแรก ต่ำสุดอยู่ที่ 2.64% โดยต้องมีวงเงินขั้นต่ำ 500,000 […]